RESERVAR ROOM ESCAPE

Es podrà modificar o cancel·lar fins a 72h d’antelació (5€ despeses cancel·lació)
Prepagament al reservar: 40€

Excepcionalment per COVID19: Es permeten canvis dins les 72h previes a la reserva amb un cost de 20€.